top of page

MIRABELLE

TØMMERRYDDING

MIRABELLE, 16. januar 2009

Lasteskipet Mirabelle grunnstøtte i Kvinherad, Hardanger og begynte å ta inn vann. Skipet drev til dypere farvann og fikk slagside. Mannskapet på 10 var uskadet og ble brakt trygt til land. For å forhindre synking ble fartøyet slept til grunt vann.

Forsikringsselskapet Gard kontaktet Bømlo Maskin AS, et søsterselskap til Nordic Salvage AS for å bistå i bergingsoperasjonen ved å hente ut skipets last, bestående av tømmerstokker. 1200 var mistet over bord og spredt over et stort område i Hardangerfjorden.

En flytende kran ble anskaffet for jobben med lossing av Mirabelle. 12 fartøyer, 24 mindre båter, lektere og helikopter med mannskap, ble anskaffet for å hente tapte tømmerstokker. 12 lag ble arrangert med ett hovedfartøy, 2 mindre båter og 5 mannskap i hvert lag.

Tømmerstokkene i fjorden utgjorde en stor risiko for fiskeoppdrettsanleggene i fjorden. Tømmerstokkene kunne potensielt skade merdene og føre til lakserømming. Handlingene som ble tatt av Bømlo Maskin AS forhindret imidlertid skader på oppdrettsanleggene.

Jobben med å hente tømmerstokker ble utført i tett samarbeid med Kystvakten. Oppryddningsoperasjonen var vellykket, og all tømmer ble hentet opp.

bottom of page